Napisano 2. marta 2019.

Da li mama sme da doji ako trenira?

Jedno je od veoma čestih pitanja, na koje mame dobijaju uvek različite odgovore.

Pročitaj

Napisano 10. juna 2019.

Zašto čuvamo matične ćelije iz pupčanika bebe?

Matičnećelije su izvor našeg života jer je od njih izgrađen celokupan organizam čoveka.

Pročitaj